Mentalmagi
predictoX-RAY
IMPOSSIBLE PREDICTION

 

invisible mind


GHOST
Dream-Lock

 

voyage 


100-magikere


 

duo-magic

 

HVITE TANKER

En forbedret versjon av et gammelt triks uten opphavskilde, bearbeidet av Finn Jon & Jan Crosby

 

En tilskuer skal tenke på et fritt valgt kort.  Du tar frem en kortstokk, tar ut alle kortene og viser at du har 52 blanke (hvite) kort, både på forsiden og baksiden.  Du ber tilskueren fortelle hvilket kort han tenkte på, som er f. eks. kløver knekt.  Ved å bla gjennom kortene én gang til trekker du ut ett kort, (det tenkte kortet) og legger det med den blanke siden opp.  Du viser igjen begge sidene som har bare blanke kort.  Be tilskueren gjenta navnet på kortet sitt samtidig som du deler ut en del kort til noen andre tilskuere og ber de se etter andre forsider(!).  Samtidig tar du ut et tilfeldig kort som du bruker som en skyffel til å vippe tilskuerens valgte kort rundt, som viser seg å være hans tenkte kort, nemlig ”kløver knekt”!

Komplett 295.00 NOK 
 


KORT TELETRANSPORT

 

Du får opp to tilskuere som skal assistere deg i denne
mentaleffekten. En av tilskuerne får fritt velge seg ut én av to kortstokker (rød eller blå) til et eksperiment. La oss si hun velger den blå. Du blander kortene og ber henne trekke et kort. Da hun har trukket et kort legger du resten av kortene ned  i lommen. Be henne se på kortet, huske det, og gjerne vise det til de andre tilskuerne, før hun legger det ned på bordet med baksiden opp. Du spør så den andre tilskueren om han har en eller annen person han kunne tenke seg å ringe til, akkurat nå!  Har han en mobiltelefon ber du han slå nummeret til personen. Har han ingen mobil, så låner du han din. Han skal ringe opp en person som skal si et tall mellom 1-52.  Det er det hele.
La oss si vedkommende i den andre enden sier tallet 17.  Du ber vedkommende ta ut kortene fra det røde futteralet og telle ned på bordet 17 kort.  Legg det 17. kortet ved siden av det blå med baksiden opp.  Be han telle av et kort til og snu det rundt.  Be han ta av også det 16. kortet og snu også dette rundt.  Det viser seg at det er et helt tilfeldige kort.  Kortet på bordet og det 17. kortet snus samtidig rundt, og de matcher hverandre!  En mental teletransport har funnet sted!
 
Komplett med 2 Bicycle kortstokker  NÅ: 185,- NOK. 


DE SKJULTE KORTENE

 

Du viser frem en kortstokk for tilskueren. Du plukker ut et kort som du skriver en forutsigelse på, og legger i hans lomme. Tilskueren trekker så ut et kort som han også legger i sin lomme. Han tar så opp et av kortene hvor det står skrevet en forutsigelse. Han tar opp det andre kortet, og det viser seg å være det kortet du forutså!

 

Komplett NÅ: 125,- NOK. 


AUTOGRAFJEGEREN

 

En morsom og utrolig rutine med tilskuerens personlige autograf, blandet med to verdensberømte personers.

 

Du viser tre laminerte blanke kort.  En tilskuer setter sin signatur på det ene og blir bedt om å tenke på to berømte personer, en mannlig og en kvinnelig.  Overraskelsen er stor da det viser seg at på det ene kortet står hans autograf, på det andre hennes autograf!

 

Et av kortene med den berømtes autograf legges i hånden til tilskueren.  De to andre stikkes i lommen.  Han legger den andre hånden over.      Du knipser med fingrene, han snur kortet hvor nå hans autograf står!

Automatisk resett, og alle kortene kan undersøkes. 
Komplett     Kr. 120,- 


FØLSOMME FINGRE

Av Crosby Magic

 

Med bind for øynene dine lar du en trekke et tilfeldig kort. Det blandes så inn i spillet igjen. Bare ved å føle med fingrene klarer du å finne kortet!

 

HUSK: Du er "Blindfolded"! Mange profesjonelle mentalister kjenner faktisk ikke denne hemmeligheten.

- Et helt vanlig kortstpill benyttes.

- Ikke ru/glatt-system

- Ingen magneter

- Ikke avtalt spill!

 

Komplett   95.00 NOK